Lidgeld

 

Vanaf  

01-01-2020

Vanaf 

01-06-2020

1 Vowassenen 90€ 70 €
 2 Vowassenen onder hetzelfde dak 170 € 130 €
 Familiekaart 220 € 170 €
18 Jaar 50 € 40 €
     
 
 
Om van het tarief “2 volwassen onder hetzelfde dak” of “een familiekaart” te kunnen genieten, moet iedereen op hetzelfde tijdstip betalen = inschrijven.
Om misverstanden te voorkomen: vermeld op uw overschrijving de namen en voornamen van de personen voor wie u betaalt! 
 
 
Opmerkingen:
 
- Het tennisseizoen loopt van 1 april 2020 tot en met 30 september 2020, maar u bent lid
tot 31 maart 2020 (wintertornooien kan je ook nog met deze lidkaart spelen).
 
- Betalingen kunnen het best digitaal, via de site van Tennis Vlaanderen. Log je in, ga naar
clubdashboard en klik op ‘lid worden’. Volg de stappen. Dan ontvang je een mail met alle
gegevens. Check of alles klopt (druk in de mail op ‘BEKIJK’ het rekeningrapport) en betaal het
lidgeld. Na de betaling activeren wij jouw lidmaatschap en het nieuwe seizoen kan beginnen!
 
- Voor de leden die interclub spelen, denk eraan om je lidgeld te betalen voor 25 januari. Dat
geeft ons nog de tijd om de interclublijsten op te maken. Deze lijsten moeten eind januari
binnen zijn bij Tennis Vlaanderen. Interclubspelers die later betalen, zullen pas in maart
gezamenlijk op de lijsten van de interclub worden toegevoegd.
 
- Alle info i.v.m. ledenadministratie (leden waarvan adres en/of telefoonnummer gewijzigd
zijn of die een foutieve schrijfwijze van naam, voornaam of foutieve geboortedatum
opmerken): contact: Jessy Hermans 0494 13 98 43
 
 
 
- Vermeld op uw overschrijvingsformulier, de namen en voornamen van de personen voor wie u betaalt.