Lidgeld

 

Vanaf  

01-01-2018

Vanaf 

01-06-2018

1 Vowassenen 90€ 70 €
 2 Vowassenen onder hetzelfde dak 170 € 130 €
 Familiekaart 220 € 170 €
18 Jaar 50 € 40 €
Om van het tarief “2 volwassen onder hetzelfde dak” of “een familiekaart” te kunnen genieten, moet iedereen op hetzelfde tijdstip betalen = inschrijven. Om misverstanden te voorkomen: vermeld op uw overschrijving de namen en voornamen van de personen voor wie u betaalt!     

Opmerkingen:

Het tennisseizoen loopt van 1 april 2018 tot en met 30 september 2018, maar u bent lid tot 31 maart 2019 (wintertornooien kan je ook nog met deze lidkaart spelen).

- Vernieuwing van het lidmaatschap kan het best via de site van Tennis Vlaanderen.

Log je in, ga naar clubdashboard en klik op ‘LID WORDEN’. Volg de stappen.

Dan ontvang je een mail met alle gegevens.

Check of alles klopt (druk in de mail op ‘BEKIJK’ het rekeningrapport) en betaal het lidgeld.

De betaling moet nog steeds gebeuren op klassieke manier, nl via een overschrijving op het rekeningnummer van TC Berkenbos: BE33 7351 1622 1546.

Na de betaling activeren wij jouw lidmaatschap en het nieuwe seizoen kan beginnen!

- Nieuwe leden gaan ook online naar Tennis.Vlaanderen.be .

Zoek daar naar de club TC Berkenbos (nr 5055), scroll een beetje naar beneden en klik op ‘LID WORDEN’.

Volg de stappen. De betaling moet gebeuren via een overschrijving op het rekeningnummer van TC Berkenbos: BE33 7351 1622 1546.

Na de betaling activeren wij jouw lidmaatschap en het nieuwe seizoen kan beginnen!

- Voor de leden die interclub spelen, denk eraan om je lidgeld te betalen voor 25 januari.

Dat geeft ons nog de tijd om de interclublijsten op te maken.

Deze lijsten moeten eind januari binnen zijn bij Tennis Vlaanderen.

Interclubspelers die later betalen, zullen pas in maart gezamenlijk op de lijsten van de interclub worden toegevoegd.

- Alle info i.v.m. ledenadministratie (leden waarvan adres en/of telefoonnummer gewijzigd zijn of die een foutieve schrijfwijze van naam, voornaam of foutieve geboortedatum opmerken)

 Contact: Patrick Moons ( tennis.berkenbos@telenet.be) of 0472 771512 LIDGELD 2018