Lidgeld

 

Vanaf  

01-01-2017

Vanaf 

01-06-2017

1 Vowassenen 80€ 60 €
 2 Vowassenen onder hetzelfde dak 150 € 110 €
 Familiekaart 195 € 145 €
Jeugd (geboren na 01/01/1999 40 € 30 €
     

 

Opmerkingen:

- Het tennisseizoen loopt  van 1 april 2017 tot en met 30 september 2017, maar u bent lid tot 31 maart 2018 (wintertornooien kan je ook nog met deze lidkaart spelen).

- Betalingen kunnen het best digitaal, via de site van Tennis Vlaanderen.

Log je in, ga naar clubdashboard en klik op ‘lid worden’. Volg de stappen.

Dan ontvang je een mail met alle gegevens. Check of alles klopt (druk in de mail op ‘BEKIJK’ het rekeningrapport) en betaal het lidgeld.

Na de betaling activeren wij jouw lidmaatschap en het nieuwe seizoen kan beginnen!

- Voor de leden die interclub spelen, denk eraan om je lidgeld te betalen voor 25 januari.

Dat geeft ons nog de tijd om de interclublijsten op te maken.

Deze lijsten moeten eind januari binnen zijn bij Tennis Vlaanderen.

Interclubspelers die later betalen, zullen pas in maart gezamenlijk op de lijsten van de interclub worden toegevoegd.

- Alle info i.v.m. ledenadministratie (leden waarvan adres en/of telefoonnummer gewijzigd zijn of die een foutieve schrijfwijze van naam, voornaam of foutieve geboortedatum opmerken):

contact: Patrick Moons  tennis.berkenbos@telenet.be   of 0472 771512

- Vermeld op uw overschrijvingsformulier, de namen en voornamen van de personen voor wie u betaalt.

CLUBNIEUWS

Start transferperiode

Vanaf 15 november, kan elke speler die volgend jaar interclub wil spelen bij een andere club zijn transfer aanvragen.

De transferperiode loopt tot en met 15 januari 2017. Spelers kunnen hun transfer zelf elektronisch regelen via    www.tennisvlaanderen.be