Geschiedenis

Ons clubje is opgericht in 1979 met als voorzitter Ludo Steegmans('79 - '81). De voorzittersfakkel is dan een jaar overgenomen door Jos Nijs en vervolgens door Valère Vansichen ('83 - '87), Jos Nijs ('88), Eddy Luts ('89 - '99), Jea Put ('99 - 2002) en onze huidige voorzitter Dominic Vogels (2002 - ...).
Het ledenaantal is van 70 leden in de beginperiode gegroeid tot een maxima van 270 leden in 1994. Later is door het oprichten van nieuwe clubs in onze omgeving dit aantal geleidelijk weer gedaald, de laatste jaren hebben we een ledenaantal van ongeveer 250 leden.

De uitbouw van de infrastructuur heeft volgend verloop gekend:
1979 aanleg terreinen 1, 2 en 3 met verlichting.
1981 oprichting klein clublokaal
1988 aanbouw douches
1989 aanleg terreinen 4 en 5 met verlichting
1994 aanbouw nieuwe toiletten en overdekt terras

De periode tussen het seizoen 2001-2002 werd gebruikt om over te schakelen naar centrale verwarming en douches werden volledig betegeld. Er werd eveneens nieuwe omheining geplaatst rond de terreinen 1, 2 en 3. Ook rond de terreinen werden de nodige verfraaiingen uitgevoerd, zo werd het bosje tussen terrein 1 en de school omgetovert tot een mooi graspleintje met banken en ons terras werd vernieuwd en kreeg een nieuwe look.

In de winter van 2005-2006 kreeg ons clubhuis een nieuwe beurt, alles kreeg een nieuwe verflaag en bijkomende (nieuwe) meubels werden geplaatst.